การ Forword Port Router Modem Huawai PDF พิมพ์ อีเมล

huawai  วิธีการ Forword Port Router
  Huawai 
เพื่อดูกล้องวงจรปิด
  ผ่าน Internet และ มือถือ

  

 

เข้า Menu Router โดยพิมพ์ http://192.168.1.1
Default User : admin
Pass : 3bb

จะเข้าสู่เมนูดังรูป

1เลือกหัวข้อ NAT

 

2

 

เลือกหัวข้อ Visual Server

 

3_2

 

Forword Port ตามรุ่นของ DVR

AN Series Forword Port
8670, 101 และ 81

7A Series Forword Port
34567, 34599 และ 81

LEA Series Forword Port
37777 และ 81

 

5

 

ปิด Firewall

 

6

กลับมาที่คอมพิวเตอร์เรา เปิด Internet Explorer ขึ้นมา แล้วไป Enable Active Xcontrol ไปที่ Tool>Internet Option>Security>CustomLevel>หัวข้อ Active X Control and Plug-in ปรับตามรูปเลยครับแล้วลองเข้าใหม่เรียบร้อยครับเวลาดูกล้องวงจรปิดก็ไปที่

activex

 

พิมพ์ http://xxx.peoplefu.com:81 ใน Browser IE ก็จะเข้าหน้าให้ใส่ username กับ password แล้วครับ  ใส่ค่าให้ถูกต้องภาพก็จะมาครับ

 

 

 

 

Copy right © 2010-2017 People Fu Technology Co., Ltd. All rights reserved