การ Forword Port Router Modem TP Link พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

tplink  วิธีการ Forword Port Router
  TP-Link
  เพื่อดูกล้องวงจรปิด
  ผ่าน Internet และ มือถือ

 

 

เปิด Internet Explorer ใส่เลข IP Address ของ Router ในที่นี้คือ 192.168.1.1 ( ค่า Default จากโรงงาน)
ip

ใส่ Username และ Password ของ Router (ค่า Default เป็น Username : admin , Password : admin)
1


ดูค่า Vitual Circuit ว่า PVC เป็นอะไร
vitualcircuit


ไปที่ Advanc Setup เลือกหัวข้อ Firewall เพื่อปิดไฟล์วอล์ แล้วกด Save
firewall


เลือกหัวข้อ NAT เพื่อทำการ Forword Port

- เลืก PVC ที่เราเซ็ต internet ไว้
- กดที่ Vitual Server
nat


ใส่ค่า Port ที่ต้องการ Forword ตามรุ่นของ DVR ของท่าน

1) AN Series Port ที่ต้อง Forword
8670, 81, 101
Local IP Address : 192.168.1.114

2) 7A Series Port ที่ต้อง Forword
34567, 34599, 81
Local IP Address : 192.168.1.10

3) LE-A, AS Series Port ที่ต้อง Forword
37777 - 37778
81
Local IP Address : 192.168.1.10
forwordportAN


ลองเรียกดูกล้องวงจรปิดครับ Ex. http://hostname.peoplefu.com:81

ลองดูกันนะครับติดตรงไหนสอบถามได้ครับ

ช่างหนึ่ง
People Fu


 

 

 

Copy right © 2010-2017 People Fu Technology Co., Ltd. All rights reserved