เทศบาลตำบลท่าศาลา เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย mrkai999   
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 11:29 น.

1

 

 

 

เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิดภายนอก ระยะที่ 1 หมู่ที่ 1-5 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ราคากลางของงานสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิดในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 792,700 บาท
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ระหว่างเลา 10.00-11.00 น. ณ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป
กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 19 กุมภาพันะ 2556 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา และในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ระหว่างเวลา 10.00-11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ และประกาศรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธ์ได้รับการคัดลเอกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารารจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอที่ว่าการอำเภออำเภอเมืองเชียงใหม่ ชั้น 3 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้แต่เวลา 13.30 น.
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ในวันและเวลาราชาการหรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข 0-5385-0103 ต่อ 25

 

รายละเอียดและดาวน์โหลดที่นี่

 

 
           
       HOME | PRODUCT | SUPPORT | DEALLER ZONE | NEWS & EVENT | ABOUT US |  CONTACT                                                                                              COPY RIGHT WWW.PEOPLEFU.COM @ 2012