ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:28 น.

                                       

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบกล้องวงจรปิด

             ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (Closed Circuit Television System) คือ ระบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่ถูกจับภาพโดยกล้องวงจรปิด ซึ่งได้ติดตั้งตามสถานที่ต่างๆ มายังส่วนรับภาพซึ่งเรียกว่า จอภาพ (Monitor) เป็นระบบสำหรับใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัย หรือ ใช้เพื่อการสอดส่องดูแลเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ

 

ประโยชน์และการใช้งานระบบโทรทัศน์วงจรปิด

- ด้านการรักษาความปลอดภัยของบุคคล และสถานที่

- ด้านตรวจสอบการทำงาน ของเครื่องจักร ในโรงงานอุตสาหะกรรมขนาดใหญ่ที่ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติหรือการทำงานของพนักงาน

- ใช้งานร่วมกับระบบควบคุมการจราจร เช่น ตรวจสอบปริมาณรถยนต์ฯลฯ

 

ส่วนประกอบของระบบ CCTV แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ

1. ส่วนที่ใช้ส่งสัญญาณภาพ

- กล้อง (Camera), เลนส์ (Lens)

2. ส่วนที่ใช้เชื่อมต่อ

- สายสัญญาณทำหน้าที่เชื่อมต่อสัญญาณภาพระหว่างกล้องกับ Monitor

- เครื่องบันทึก DVR ทำหน้าที่เก็บข้อมูลและส่งสัญญาณข้อมูลที่บันทึกไปยัง Monitor แสดงผล

3. ส่วนที่ใช้รับสัญญาณภาพ

- จอมอนิเตอร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแสดงผล

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 15 มกราคม 2013 เวลา 13:42 น.
 

Copy right © 2010-2017 People Fu Technology Co., Ltd. All rights reserved