การเลือกซื้อกล้องวงจรปิด PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 06 มิถุนายน 2012 เวลา 11:09 น.

การเลือกซื้อกล้องวงจรปิด

            การพิจารณาคุณภาพของกล้องวงจรปิด จะพิจารณาความละเอียดของภาพ (TV LINE) และความสามารถในการรับแสง ILLUMINATION (LUX) ความละเอียดของภาพสูงจะทำให้ภาพคมชัด (ปัจจุบันมีตั้งแต่ 330, 350 , 380 , 420 , 480 , 520 , 540 , 620 , 700 TV LINE) และความสามารถในการรับแสงที่ต่ำจะดีเพราะสามารถเห็นในที่มืด(สว่างน้อย) เช่น 0.5 , 1 , 2 LUX (ยิ่งตัวเลขต่ำยิ่งดี) 

           สำหรับการเลือกกล้องต้องคำนึงถึงบริเวณที่ติดตั้ง สำหรับสถานที่ๆ ย้อนแสง กล้องที่จะใช้ควรจะมีระบบย้อนแสง BLC เป็นระบบย้อนแสงที่เฉลี่ยแสงมาไว้ที่กลางภาพ ทำให้วัตถุที่อยู่ในบริเวณกลางภาพจะสว่างขึ้น แต่แสงที่อยู่ภายหลังวัตถุจะมีแสงที่สว่างมากขึ้นจน Over  สถานที่มีแสงมากหรือน้อย มีผลต่อภาพของกล้องเช่นกัน เราดูได้จาก Lux ของกล้อง 0.1-1.5 เป็นต้น ลักยิ่งน้อย ความต้องการกินแสงของกล้องยิ่งต่ำ หากแสงไฟไม่เพียงพอ ภาพที่เราเห็นจะเป็นเม็ดๆ โดยประมาณ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 15 มกราคม 2013 เวลา 13:43 น.
 

Copy right © 2010-2017 People Fu Technology Co., Ltd. All rights reserved