การตั้งค่าในเครื่อง DVR สำหรับดูออนไลน์

 

 

การตั้งค่าในเครื่อง DVR สำหรับดูออนไลน์ มีรุ่น ดังต่อไปนี้

FU 1204HWD

FU 1504HWI

FU 1208HWD

FU 1508HWI

FU 1216HWD

FU 1516HWI

FU 9108 HWD1

FU 1224

FU 9116 HWD1

FU 1232

HDTVI 8004

HDTVI 8016

HDTVI 8008

 

 

Default IP  Address          192.168.1.109

หน้าเครื่อง                            USERNAME : admin     PASSWORD : 12345

Port  HDTVI                      Http Port :  81  ,  RTSP Port  1554 ,  Server Port  8000

App บนมือถือ                      iVMS 4500  ,  PeopleFu v2  ,  PeopleFu v3 , Port  Mobile 8000  

                                             USERNAME : admin                      PASSWORD : 12345

ดูผ่านเครือข่าย                    USERNAME : admin                       PASSWORD : 12345

 

การตั้งค่าเครือข่าย

แท็บเมนู เลือกที่หัวข้อ ตั้งค่าระบบ และกดเลือก หัวข้อ เครือข่าย

 

altimage002

ไปเลือกที่หัวข้อ เน็ตเวิร์ก ไปที่แท็บ ทั่วไป

image00999

 

IPv4  Address   :   192.168.1.109

IPv4  Subnet     :   255.255.255.0

IPv4  Gateway  :   192.168.1.1

Prefered  DNS  Server  :  192.168.1.1

 

 

  

การตั้งค่าเพื่อดูกล้องวงจรปิด Online ทางอินเตอร์เน็ตที่เครื่องบันทึกต้องทำ 3 ขั้นตอนคือ

 

1)              ตั้งค่า เครือข่าย (ตามหัวข้อที่แล้ว)  2) ตั้งค่า DDNS   3) ตั้งค่าพอร์ต

 

image015 

 

รูปแสดงการตั้งค่า DDNS

 

1)              หัวข้อ เครือข่าย ไปที่แท็บ การเข้าถึงเอ็กซ์ทราเน็ต

2)              เปิดใช้งาน DDNS        : ให้ติ๊กถูก

3)              เลือกชนิด DDNS         : People Fu

4)              แอดเดรสเซิร์ฟเวอร์     : www.peoplefu.com

5)              ชื่อโดเมนเนม              : peoplefu.com

6)              ชื่อโฮสเนม                  : ใส่ชื่อตามที่ท่านได้ Add Host ใน Server People Fu

7)              รหัสผ่าน                      : รหัสผ่านของ Hostname

                                                   ตั้งค่าเสร็จแล้วกดปุ่ม นำไปใช้

 

*** หมายเหตุ : ท่านสามารถสมัคร Hostname ของ People Fu ได้ที่ http://members.peoplefu.com โดย ใช้ Serial Number s

หรือใช้ Key Register ที่อยู่ข้างเครื่องบันทึกมาลงทะเบียน***

 

ตั้งค่า Port ไปที่แท็บ การตั้งค่าเพิ่มเติม

(ต่อเนื่องจากการตั้งค่าเครือข่าย)

1.               ให้ตั้งค่าพอร์ต ดังนี้ พอร์ต 81, 8000, และ 1554 ตั้งค่าเสร็จแล้วกดปุ่ม ปรับปรุง

 

2.               Forward ที่ตัว Router มาหา IP ของ DVR ท่านสามารถดูการ  Forward Port  ตามคู่มือของ  Router ADSL ของท่านได้

 

image022

 

หลังจากกดปุ่ม ปรับปรุง แล้ว จะมีข้อความแจ้งเตือน ขึ้นมา ให้กดปุ่ม ใช่ เพื่อ Reboot เครื่อง

 

เปิดใช้งานฟังก์ชั่น UPnP

(ต่อเนื่องจากการตั้งค่าเครือข่าย)

1.               ให้ไปที่แท็บหัวข้อ UPnP 

หลังจากกดปุ่ม ปรับปรุง แล้ว จะมีข้อความแจ้งเตือน ขึ้นมา ให้กดปุ่ม ใช่ เพื่อ Reboot เครื่อง

 

image031

 

2.ให้เราแก้ไขหมายเลขพอร์ตให้ตรงกับพอร์ตที่ได้ตั้งค่ากำหนดไว้ในหน้าตั้งค่าเพิ่มเติม โดยไปกดปุ่มแก้ไข และแก้หมายเลขพอร์ต ดังนี้

 

Server Port        เป็น 8000

HTTP Port        เป็น 81

 RTSP Port         เป็น 1554

 

 

 

 
 

Copy right © 2010-2017 People Fu Technology Co., Ltd. All rights reserved