การคำนวนเนื้อที่ฮาร์ดดิสก์ PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 03 มิถุนายน 2013 เวลา 11:38 น.

เคยแปลกใจไหมค่ะ ว่าฮาร์ดดิส เราทำไมพื้นที่ไม่ครบตามที่โรงงานระบุไว้
สาเหตุเกิดจากมาตรฐานที่ใช้วัดขนาดมันต่างกัน

 

ระบบปฎิบัติการ : the traditional binary interpretation

 
KB = 2^10 = 1 024 bytes


MB = 2^20 = 1 048 576 bytes


GB = 2^30 = 1 073 741 824 bytes


TB = 2^40 = 1 099 511 627 776 bytes

 

โรงงาน : SI Standard

 
KB = 10^3 = 1 000 bytes


MB = 10^6 = 1 000 000 bytes


GB = 10^9 = 1 000 000 000 bytes


TB = 10^12 = 1 000 000 000 000 bytes

 

ตัวอย่างการคิดพื้นที่

 
1.เปรียบเทียบขนาดฮาร์ดดิส จากโรงงาน และที่ระบบปฏิบัติการมองเห็น


HDD 120 GB(Factory) = 120/1.073741824 = 111.758 GB(OS)

 

HDD 500 GB(Factory) = 500/1.073741824 = 465.661 GB(OS)


HDD 1 TB(Factory) = 1000/1.099511627776 = 909.494 GB(OS)

 

การคำนวณ ขนาด พื้นที่ HDD

 

การคำนวณพื้นที่ของฮาร์ดดิสก์และคอมพิวเตอร์ไม่เหมือนกันนะค่ะ

เช่น 40 GB สำหรับบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดดิส ก็คือ 40 * 10 ^ 9 Bytes

ก็จะได้เป็น 40,000,000,000 Bytes หรือก็คือ 40 GB นั่นล่ะ

คอมพิวเตอร์ ใช้ระบบเลขฐานสอง

1 kB = 2 ^ 10 = 1,024 Bytes

1 GB = 2 ^ 30 Bytes = 1,073,741,824 Bytes

ฮาร์ดดิส ใช้ระบบเลขฐานสิบ

1 kB = 10 ^ 3 = 1,000 Bytes

1 GB = 10 ^ 9 = 1,000,000,000 Bytes

ดังนั้น 40GB ก็จะเท่ากับ (40 * 10 ^ 9) / (2 ^ 30)

= (40 * 10 ^ 9) / (1,024 * 1,024 * 1,024)

= (40,000,000,000) / (1,073,741,824 )

= 37.25 GB ในคอมพิวเตอร์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2013 เวลา 09:18 น.
 

Copy right © 2010-2017 People Fu Technology Co., Ltd. All rights reserved