คลิปวีดีโอ Fiber optic cables: How they work ใยแก้วนำแสง: วิธีที่การทำงาน PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 29 มกราคม 2013 เวลา 16:58 น.

ชมการทำงานของ Fiber optic cables ด้วยการทดลอง ง่าย
ทำให้เข้าใจ ถึงการทำงานของไฟเบอร์ออฟติก 

คลิปวีดีโอ การทำงาของ Fiber optic cable

 

Fiber_Optic_Cables

 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ความรู้ด้าน FIBER OPTIC หลักการทำงานและชนิดของ ไฟเบอร์ออฟติค

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 10:28 น.
 

Copy right © 2010-2017 People Fu Technology Co., Ltd. All rights reserved