ความคมชัดของกล้อง FU 709 PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2013 เวลา 09:54 น.

 

http://www.youtube.com/watch?v=7MfjwXfVCo0&feature=youtu.be

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2013 เวลา 10:19 น.
 

Copy right © 2010-2017 People Fu Technology Co., Ltd. All rights reserved