ซ้อมอบรมหนีไฟ ประจำปี 2559 พิมพ์ อีเมล

9874

 

วิธีป้องกันไฟไหม้

1.ติดตั้งเครื่องตรวจจับควันไฟและหมั่นตรวจเช็คเครื่องตรวจอย่างสม่ำเสมอ

2.สร้างทางหนีไฟ

3.ติดตั้งเครื่องตัดไฟฟ้าเพื่อแก้ปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรเมื่อเกิดอัคคีภัย

4.ซื้อถังดับเพลิงเตรียมพร้อมเสมอ

5.เก็บของสำคัญเช่นโทรศัพท์มือถือไว้ในที่หยิบง่าย

วิธีหนีไฟไหม้อย่างปลอดภัย

1.ตื่นตัวให้เร็วที่สุด

2.สำรวจประตูหนีไฟ

3.ปิดปาก ปิดจมูก คลานใต้ลมเพื่อหนีควัน

4.อย่าตกใจนานให้พยายามตั้งสติให้ได้

5.ออกจากพื้นที่โดยด่วน

6.รีบติดต่อหมายเลข 199 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือสถานีตำรวจดับเพลิง

S  36151309 94168 94169
 S  17268807  S  17268806  S  36151321
S  36151335 S  36151322
S  36151312 S  36151345
 

Copy right © 2010-2017 People Fu Technology Co., Ltd. All rights reserved