สัมมนา พีเพิล ฟูทั่วไทยกับตัวแทนจำหน่าย KK Supply ณ โรงแรมปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล

2566674

 

บริษัท พีเพิลฟู เทคโนโลยี จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่มาร่วมงานพีเพิล ฟูทั่วไทย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เป็นจำนวนมาก และให้การต้อนรับทีมงานเป็นอย่างดี

ทำให้งานสัมมนาในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อๆ ไปนะครับ ขอบคุณครับ

 

46825 46827 IMG 8187  
46828 IMG 8195 46830   
S  20406304 IMG 8096 IMG 8183  
IMG 8226 IMG 8252 IMG 8269  
IMG 8289  IMG 8310 46839  
 IMG 8297  IMG 8296  75455  

 

 

 

 

Copy right © 2010-2017 People Fu Technology Co., Ltd. All rights reserved