บริษัท พีเพิ่ลฟุ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้นำเข้า จัดจำหน่าย ติดตั้ง และให้บริการระบบกล้องวงจรปิดแบบครบวงจร
ภายใต้ตราสินค้า PeopleFu หากท่านต้องการสั่งซื้อ หรือ มีข้อสงสัยในตัวสินค้า ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถาม
ได้ที่แผนก Call Center, Sale และ Support ในเวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 8.30 น. - 17.30 น.(พักเที่ยง 12.00 น.-13.00 น.)

People Fu Technology Co., Ltd.
20/5 ซ.จตุโชติ 4 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
TEL:02-599-9999, 02-150-7999, 02-966-8884, 02-998-1688

สอบถามสั่งซื้อสินค้าและข้อมูลสินค้า การสมัคร Dealer People Fu

ฝ่ายขาย : 
02-599-9999  ต่อ 102 คุณมาลัย
02-599-9999  ต่อ 101 คุณอ้อม

02-599-9999  ต่อ 111 คุณแวว

 

Copy right © 2010-2017 People Fu Technology Co., Ltd. All rights reserved